Historia

Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna istnieje od 2004 roku.

Pierwszym jego prezesem była Otylia Pietrasiak, która funkcję tę sprawowała do 2008 roku. Potem krótko funkcję prezesa pełniła  Mariola Bobrycka, następnie Grażyna Wyrębska.

Od 2010 roku prezesem jest Grażyna Śledź.
W dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd.

Aktualny skład zarządu stowarzyszenia;
Prezes – Grażyna Śledź
Wiceprezes – Jolanta Kuśmirowska
Sekretarz – Ewa Duńska-Stemplewska
Skarbnik – Wiesława Lider
Członek zarządu – Elżbieta Kasprzykowska

Od 2004 r. do 2015 r. siedziba Stowarzyszenia mieściła się w Łasku-Kolumnie przy ul. Śląskiej 3.

Od roku 2015    mamy nową siedzibę w Przedszkolu Państwowym Nr 4 w Łasku-Kolumnie przy Łącznej 1.

Od 19 października 2015 roku mamy status organizacji pożytku publicznego.

Scroll to Top