2019

PROGRAMY REALIZOWANE W 2019 ROKU

  • spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla pracowników urzędów samorządowych, pracowników placówek oświatowych, zakładów pracy miasta i gminy Łask.
    Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez obie strony.
  • od kwietnia do grudnia 2019 r. spotkania z psychologiem, finansowane kwotą 2000 zl przez Urząd Miejski w Łasku.

PLAN PRACY NA 2019 ROK

STYCZEŃ

10.01.— zebranie członków

LUTY

14.02.—zebranie członków

MARZEC

21.03. – walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

KWIECIEŃ

11.04.— zebranie członków

MAJ

09.05.— zebranie członków

CZERWIEC

03.06.- obchody Dnia Dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Łasku

11.06.— zebranie członków

28-29.06 – Wojewódzkie Święto Amazonek

Spartakiada Amazonek

15-lecie Stowarzyszenia

LIPIEC-SIERPIEŃ – przerwa wakacyjna

SIERPIEŃ

16-18.08.—wycieczka do Zamościa i na Roztocze

WRZESIEŃ

12.09.— zebranie członków

05.10.–  Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę

PAŹDZIERNIK

10.10.—zebranie członków

LISTOPAD

14.11. – zebranie członków

GRUDZIEŃ

12.12. – wieczór wigilijny

W każdy wtorek od godziny 16.30 do 17.30 odbywają się zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzone przez fizjoterapeutkę Renatę Knop, w sali gimnastyczne Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku.

W tym roku odbędą się cztery spotkania połączone z warsztatami psychoterapeutycznymi.

Będą kontynuowane także spotkania indywidualne z psychoterapeutką, w przypadkach wymagających takiego wsparcia.

Ponadto w każdy wtorek w godz. 16.30 – 18.00 odbywa się gimnastyka rehabilitacyjna w sali gimnastycznej przedszkola, prowadzona przez dyplomowaną rehabilitantkę Renatę Knop. Zajęcia odbywają się dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miejski w Łasku.

Scroll to Top