Plan pracy

PROGRAMY REALIZOWANE W 2016 ROKU

  • spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla pracowników urzędów samorządowych, pracowników placówek oświatowych, zakładów pracy miasta i gminy Łask.
    Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez obie strony.
  • od kwietnia do grudnia 2016 r. spotkania z psychologiem, finansowane kwotą 2000 zl przez Urząd Gminy w Łasku.

PLAN PRACY NA 2016 ROK

11.02. –  zebranie ogólne

17.03  –  zebranie ogólne

14.04  –  walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

12.05  –  zebranie ogólne

14/15.05  –  wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Warszawy

09.06  –  zebranie ogólne

01/03.07 – regionalna spartakiada amazonek w Łowiczu

07.07  –  powitanie lata i imieniny amazonek – impreza integracyjna

Do 31.08. przerwa wakacyjna

15.09 – zebranie ogólne

24.09. – spotkanie przedstawicieli Unii Wojewódzkich : Łódzkiej i Świętokrzyskiej. Odbędzie się ono w sali konferencyjnej szpitala im. M.Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, o godz. 11.00.

01.10  –  pielgrzymka amazonek do Częstochowy

12 -16.10. – warsztaty psychoterapeutyczne w Ośrodku Vantur w Księżych  Młynach.         Warsztaty sfinansowane w całości przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

13.10  –  zebranie ogólne

05.11 – spotkanie Łódzkiej Unii Wojewódzkiej, o godz. 11.00 w Salve Medica w Łodzi,ul. Szparagowa 10.

10.11  –  zebranie ogólne

15.12  –  spotkanie opłatkowe

Ponadto w każdy wtorek w godz. 16.30 – 18.00 odbywa się gimnastyka rehabilitacyjna w sali gimnastycznej przedszkola, prowadzona przez dyplomowaną rehabilitantkę Renatę Knop. Zajęcia odbywają się dzięki dofinansowaniu przez Urząd Gminy w Łasku.