PLAN PRACY STOWARZYSZENIA AMAZONEK ŁASK-KOLUMNA NA 2020 ROK

L.p.TerminDziałania
1Styczeń

Zebranie członków.

Koncert Noworoczny w Dobroniu.

2LutyZebranie członków
3MarzecWalne Zebranie Sprawozdawcze.
4KwiecieńZebranie członków
5Maj

Zebranie członków

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna na Podlasie (21.05.-     24.05.2020 r.)

6Czerwiec

Zebranie członków. Jarmark Łaski.

Turnus rehabilitacyjno -wypoczynkowy (II połowa czerwca 2020 r.)

7LipiecSpotkanie w plenerze na powitanie lata (imieniny,urodziny amazonek). Termin do ustalenia i miejsce.
8Sierpień

Przerwa wakacyjna.

9Wrzesień

Zebranie członków.

Partnerstwo w III edycji  Festiwalu Sztuki „Pociąg do Kolumny”.
10Październik

Zebranie członków.

Dzień  Onkologii.

Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasna Górę.
11ListopadZebranie członków.
12Grudzień

Spotkanie Wigilijne 17.12.2020 r.

Programy realizowane w 2020 r.
• Spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla różnych grup społecznych miasta i powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez strony.

• Cotygodniowa (każdy wtorek w godz. 16.30-17.30) rehabilitacja ruchowa finansowana przez Urząd Miejski w Łasku.


• Psychoterapia onkologiczna , 2 zajęcia warsztatowe i 20 godzin dyżurów psychologa w ciągu roku – finansowana przez Urząd Miejski w Łasku.

Ponadto planujemy:
• Udział w szkoleniach organizowanych przez Federacje
Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu.
• Udział w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej
2 razy w roku.
• Udział w konkursach ogłaszanych przez samorząd
wojewódzki – Urząd Marszałkowski w Łodzi, samorząd
gminny -Urząd Miejski w Łasku i inne.
• Udział w innych działaniach związanych z działalnością
statutową Stowarzyszenia.

Scroll to Top