Plan pracy 2024

Lp.TerminDziałania
1.StyczeńPrzerwa.
2.LutyZebranie członków. Spotkanie integracyjne „Ostatki”.
3.MarzecWalne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Warsztaty edukacyjne zorganizowany przy udziale Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, warsztaty kosmetyczne pn. „Piękno jest w nas!”

4.KwiecieńZebranie członków. Działania profilaktyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasku.

Udział w spotkaniu Klubów  Łódzkiej Unii Wojewódzkiej „Amazonki”.

5.MajZebranie członków.

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej  pn. ”BADAMY NIE TYLKO MAMY” w dniu 26.05.2024 r.

Spotkanie z fizjoterapeutą nt. „Obrzęku limfatycznego i najnowszych informacji o metodach leczenia obrzęku”.

6.CzerwiecZebranie członków.

Spotkania „Otwarte Drzwi Stowarzyszenia”, promocja działań Stowarzyszenia i  działań związanych z profilaktyką i nauką samobadania piersi dla mieszkańców Łasku i okolic.

Spotkanie z psychologiem i lekarzem diabetologiem i dietetykiem.

Spotkanie integracyjne „Witamy razem lato w Osadzie Rybackiej Sereczyn”.

7.LipiecZebranie członków.

Wycieczka integracyjno-krajoznawcza „Sandomierz – winnice i zamki”.

8.SierpieńPrzerwa wakacyjna.
9.WrzesieńZebranie członków.

Działania profilaktyczne z kołami gospodyń wiejskich z terenu Powiatu Łaskiego, spotkania w wybranych szkołach ponadpodstawowych ,  w innych stowarzyszeniach działających w Łasku.

10.PaździernikZebranie członków.

Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasna Górę.

„Różowy Październik”- profilaktyka i nauka samobadania piersi, spotkanie edukacyjne – wykład lekarza, psychologa i dietetyka.

Msza święta w intencji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.

11.ListopadZebranie członków.

Odwiedzanie grobów zmarłych Amazonek na cmentarzu w Łasku i w Kolumnie.

Spotkanie z psychologiem ( grupowe i indywidualne). Działania profilaktyczne raka piersi w wybranych szkołach średnich i kołach gospodyń wiejskich z Powiatu Łaskiego.

Spotkanie – Wieczór Andrzejkowy.

 

12.GrudzieńZebranie członków. Spotkanie Wigilijne.

Obchody jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia

 

Programy realizowane w 2024 roku:

  • Spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla różnych grup społecznych Miasta i Powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez strony.
  • Cotygodniowa (każdy wtorek w godz. 18.00-19.00) rehabilitacja ruchowa finansowana przez Urząd Miejski w Łasku.
  • Dyżury w każdy piątek w godz.14.00-16.00 w Kulturalnej Kamiennicy w Łasku przy Placu 11 Listopada 1.
  • Psychoterapia onkologiczna z psychologiem w ciągu roku finansowana przez Urząd Miejski w Łasku.

Ponadto planujemy:

  • Udział w szkoleniach organizowanych przez Federacje Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu.
  • Udział w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej
  • Udział w konkursach ogłaszanych przez samorząd wojewódzki – Urząd Marszałkowski w Łodzi, samorząd gminny – Urząd Miejski w Łasku i inne.
  • Udział w innych działaniach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

 

Prezes Stowarzyszenia

Amazonek Łask-Kolumna

Jolanta Owczarek

Scroll to Top