Plan pracy na 2022 rok

Lp.TerminDziałania

 

1. StyczeńZebranie członków.

Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów nt. Profilaktyki raka piersi, nauka samobadania.

2.LutyBrak działań z powodu pandemii .
3.MarzecWalne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Spotkanie z konsultantkami i dyrekcją Firmy„Farmasi” połączone z pogadanką nt. ”Profilaktyka raka piersi”.

Zebranie członków, przedstawienie propozycji pracy nowego  zarządu Stowarzyszenia.

4.KwiecieńZebranie członków. Spotkanie członków Stowarzyszenia

„Przy jajeczku na Wielkanoc”. Spotkanie Łódzkiej Unii Wojewódzkiej.

Spotkanie grupowe z psychologiem.

 

5.MajZebranie członków.

Wycieczka integracyjna, krajoznawczo-turystyczna

na Mazury (19.05.- 22.05.2022 r.). Działania profilaktyczne

w wybranych kołach gospodyń wiejskich na terenie Powiatu Łaskiego.

6.CzerwiecZebranie członków. Jarmark Łaski 04.06.-05.06.2022r., stoisko -profilaktyka raka piersi , nauka samobadania, materiały broszury dot. raka piersi.

Dzień „Otwarte Drzwi”, promocja działań Stowarzyszenia i  działania związane z profilaktyką i nauką samobadania piersi dla mieszkańców Łasku i okolic.

7. Lipiec Spotkanie w plenerze na powitanie lata (imieniny, urodziny amazonek). Termin do ustalenia i miejsce.
8. SierpieńPrzerwa wakacyjna .

 

9.WrzesieńZebranie członków.

Partnerstwo w III edycji Festiwalu Sztuki „Pociąg do Kolumny”

w dniach 10.09.11.09.2022 r. Spotkanie plenerowe członków    ”Pożegnanie Lata”. Udział w Spartakiadzie Łódzkiej Unii Wojewódzkiej w Opocznie w dniu 17.09.2022 r.

10.Październik Zebranie członków.

Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasna Górę.

Drzwi Otwarte pod hasłem „Różowy Październik”-profilaktyka i nauka samobadania piersi, spotkanie z psychologiem.

Msza święta w intencji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, za kobiety, które odeszły…

11. Listopad Zebranie członków. Spotkanie grupowe i indywidualne z psychologiem. Działania profilaktyczne raka piersi w wybranych szkołach średnich i kołach gospodyń wiejskich z Powiatu Łaskiego.

Spotkanie Andrzejkowe.

12. GrudzieńZebranie członków. Spotkanie Wigilijne.
Programy realizowane w 2022 r.

  • Spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla różnych grup społecznych Miasta i Powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez strony.

 

  • Cotygodniowa (każdy wtorek w godz. 16.00-17.00) rehabilitacja ruchowa finansowana przez Urząd Miejski w Łasku.

 

 

  • Psychoterapia onkologiczna z psychologiem w ciągu roku – finansowana przez Urząd Miejski w Łasku

 

Ponadto planujemy:

  • Udział w szkoleniach organizowanych przez Federacje Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu.
  • Udział w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej
  • Udział w konkursach ogłaszanych przez samorząd wojewódzki – Urząd Marszałkowski w Łodzi, samorząd gminny -Urząd Miejski w Łasku i inne.
  • Udział w innych działaniach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

 

Prezes Stowarzyszenia

Amazonek Łask-Kolumna
Jolanta Owczarek

Scroll to Top