Zarząd

Prezes – Jolanta Owczarek

Sekretarz – Grażyna Baranowicz

Skarbnik – Zofia Smulska

Komisja rewizyjna

Kazimiera Pawlak

Dorota Wojtasik

Scroll to Top