Zarząd

Prezes – Grażyna Śledź

Wiceprezes – Jolanta Kuśmirowska

Sekretarz – Ewa Duńska-Stemplewska

Skarbnik – Wiesława Lider

Członek zarządu – Elżbieta Kasprzykowska

 

Komisja rewizyjna

Ryszard Kulikowski

Janina Pruszkowska

Dorota Wojtasik