Zarząd

Prezes – Jolanta Owczarek

Sekretarz – Grażyna Baranowicz

Skarbnik – Grażyna Śledź

Komisja rewizyjna

Zofia Smulska

Kazimiera Pawlak

Scroll to Top