Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna

Zarząd

Prezes – Jolanta Owczarek

Sekretarz – Grażyna Baranowicz

Skarbnik – Halina Pasternak

Komisja rewizyjna

Ewa Duńska – Stemplewska

Kazimiera Pawlak

Scroll to Top