PLAN PRACY STOWARZYSZENIA AMAZONEK ŁASK KOLUMNA NA 2021 ROK

Z powodu obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych i zachowaniem zasad bezpieczeństwa spowodowanego COVID-19 działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w tym okresie poprzez wsparcie telefoniczne, e-mail, przekazywanie informatorów, broszur i ulotek

Lp.TerminDziałania

 

 1. Styczeń   Działania ograniczone  z powodu pandemii coronawirusa
2.Luty   Działania ograniczone  z powodu pandemii coronawirusa
3.Marzec 

   Działania ograniczone  z powodu pandemii coronawirusa

 

 

4.Kwiecień   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

5.Maj  Zebranie członków.

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Krakowa (29.05.-        30.05.2021 r.)

6.Czerwiec  Zebranie członków.

Dni Otwarte 8,15,22,29.czerwca 2021 r. – działania z zakresu profilaktyki raka piersi połączone z nauką samobadania piersi na fantomach edukacyjnych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego , ul. Warszawska 13 (dawna szkoła „Elektryk”).

 

7. Lipiec Przerwa wakacyjna.
8. Sierpień Imieniny, urodziny amazonek w Osadzie Rybackiej w Sereczynie koło Pabianic   na koniec sierpnia 2021r.

 

9.Wrzesień Zebranie członków.

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy (miejsce pozostaje do wyboru).

 

10.Październik Zebranie członków.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej

do Częstochowy na Jasną Górę.

Działania z zakresu profilaktyki raka piersi w szkołach na terenie Powiatu Łaskiego, w kołach gospodyń wiejskich , spotkania z kobietami z innych stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Łaskiego.

11. Listopad Zebranie członków.
12. Grudzień Uroczyste Spotkanie Wigilijne .
Programy realizowane w 2021 r.

·         Spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla różnych grup społecznych miasta i powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez strony.

 

·         Cotygodniowa (każdy wtorek w godz. 16.00-17.00) rehabilitacja ruchowa finansowana przez Urząd Miejski w Łasku.

 

Ponadto planujemy:

  • Udział w szkoleniach organizowanych przez Federacje Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu.
  • Udział w spotkaniach, szkoleniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej 2 razy w roku.
  • Udział w konkursach ogłaszanych przez samorząd wojewódzki – Urząd Marszałkowski w Łodzi, samorząd gminny -Urząd Miejski w Łasku i inne.
  • Udział w innych działaniach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną plan pracy na 2021 rok będzie ulegał modyfikacji w zależności od wprowadzanych obostrzeń epidemiologicznych.

Prezes Stowarzyszenia

Amazonek Łask-Kolumna
Jolanta Owczarek

Scroll to Top