Wydarzenia

Gimnastyka w plenerze

W związku z trwającą pandemią rozpoczęliśmy latem  gimnastykę na plaży „Pod Bykiem” w Kolumnie , zakończyliśmy w pierwszy dzień astronomicznej jesieni 21.września 2020 r.

 

Od 29.września 2020 r. ćwiczymy w każdy wtorek w Hali Powiatowej przy dawnym „Elektryku” w Łasku.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna na podstawie § 16 w związku z § 14 i 17 Statutu zawiadamia, że w dniu 26.06.2020 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Początek obrad – godz. 17.00

Miejsce obrad –  w terminie późniejszym informacja telefoniczna.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 6. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 7. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrzenie rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Informacje o planowanych , niezbędnych zmianach w Statucie Stowarzyszenia – podjęcie uchwały.
 10. Sprawy organizacyjne.
  a) podjęcie zajęć rehabilitacji ruchowej po przerwie spowodowanej pandemią.

  b) podjęcie zajęć rehabilitacji psychicznej po przerwie spowodowanej pandemią.

  c) plan pracy Stowarzyszenia do końca 2020 roku.

 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa.               

KOMUNIKAT !!!

W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się

wirusa SARS-CoV-2 Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zawieszeniu zajęć

gimnastyki, profilaktyki raka piersi, a także wszystkich planowanych

wydarzeń do odwołania.

Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w innym terminie.

Mamy nadzieję na zrozumienie naszej decyzji,

Życzymy zdrowia , uważajcie i dbajcie o siebie.

Do zobaczenia.

 

Łask,dnia 12 marca 2020r.                             Zarząd Stowarzyszenia

Pożegnanie koleżanki Eli Szubskiej

Z ogromnym bólem i żalem pożegnaliśmy naszą koleżankę Elę Szubską, która odeszła od nas  04. marca 2020 roku.  Ela była członkiem  Stowarzyszenia Amazonek  Łask-Kolumna od początku jego działalności.  Dzielnie walczyła z chorobą i choć cierpiała , nigdy na Jej uśmiechniętej buzi nie było oznak bólu , czy zniecierpliwienia.

Elu, odeszłaś ….., ale w naszej pamięci i w naszych sercach zostaniesz na zawsze.

Umawiałyśmy się  na  kolejne spotkania, ale odbędą się one już w innym świecie…

Spoczywaj w spokoju!

Scroll to Top