Plan pracy

Programy realizowane w 2017 roku

 • spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane  dla różnych grup społecznych miasta i powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez obie strony,
 • cotygodniowe (każdy wtorek w godz. 16.30 – 17.30) rehabilit6acja ruchowa finansowana przez Urząd Gminy w Łasku,
 • cykl spotkań z psychoterapeutą finansowany przez Urząd Gminy w Łasku.
 • =======================================================
 • Plan pracy na 2017 rok
 • STYCZEŃ                 12.01  – zebranie czł0nków
 • LUTY                        09.02 –  zebranie członków
 • MARZEC                  23.03  – walne sprawozdawcze zebranie członków
 • KWIECIEŃ              20.04  – zebranie członków. Pokaz bielizny i kostiumów
 •                                                   kąpielowych firmy KRYSTYNA z Warszawy
 • MAJ                          11.05 –  zebranie członków
 • CZERWIEC              08.06 – zebranie członków
 •                                    17 – 18.06 – wycieczka do Opola i rejs Kanałem Gliwickim.
 •                                                          Wniosek o dofinansowanie złożony w PCPR w Łasku.
 •                                    29 – 30.06 – spartakiada amazonek woj. łódzkiego w Sieradzu.
 •                                                           Udział czterech osób ze Stowarzyszenia Amazonek
 •                                                           Łask-Kolumna.
 • LIPIEC                      PRZERWA WAKACYJNA
 • SIERPIEŃ                wycieczka integracyjna (sześć stowarzyszeń z woj. łódzkiego) do
 •                                    Tomaszowa Maz. i Rogowa. Dokładny termin zostanie ustalony po
 •                                    otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
 •                                    wniosek złożony 19.01.2017 r.
 •                                    28.08 – 1.09 – warsztaty psychoterapeutyczne dla 30 osób (Łask,
 •                                     Skierniewice, Piotrków Tryb., Tomaszów Maz.)Realizacja
 •                                     uzależniona od otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego –
 •                                     wniosek złożony 14.03.2017 r.
 • WRZESIEŃ              14.09 – zebranie członków
 • PAŹDZIERNIK       07.10 – ogólnopolska pielgrzymka amazonek na Jasną Górę.
 •                                   12.10 – zebranie członków
 • LISTOPAD              09.11 – zebranie członków
 • GRUDZIEŃ             14.12 – spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia oraz
 •                                                zaproszonych gości.

Ponadto planujemy:

– udział naszego przedstawiciela w walnym zebraniu Federacji Stowarzyszeń Amazonki

– udział w szkoleniach organizowanych przez Federację, co uzależnione jest od uzyskania    funduszy z PRFON-u przez organizatora szkoleń.

– wyjazd do jednego z łódzkich teatrów dramatycznych na wybrany spektakl.

– udzial w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej – dwa razy w roku.

– udział w konkursach ogłaszanych w bieżącym roku przez samorządy w Łodzi i Łasku-

Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy itp

 

Scroll to Top