Plan pracy na 2023 rok

Lp.TerminDziałania
1.StyczeńSpotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia.

Spotkanie z nowymi członkami Stowarzyszenia i pokaz samobadania piersi, rozmowa nt. profilaktyki raka piersi zapoznanie z działalnością, integracja.

2.LutySpotkanie integracyjne „Tłusty Czwartek”.
3.MarzecWalne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Warsztaty edukacyjne zorganizowany przy udziale Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Zorganizowanie eventu z okazji Dnia Kobiet pn. „Piękno jest w nas!”

4.KwiecieńZebranie członków. Działania profilaktyczne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łasku.

Udział w spotkaniu Klubów  Łódzkiej Unii Wojewódzkiej „Amazonki”.

5.MajZebranie członków.

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej  pn. ”BADAMY NIE TYLKO MAMY” w dniu 26.05.2023 r.

Udział w Pikniku Rodzinnym w Hali Sportowej w Łasku- stoisko profilaktyczne dot. raka piersi.

Spotkanie z fizjoterapeutą nt. Obrzęku limfatycznego, pokaz automasażu.

6.CzerwiecZebranie członków.

Spotkania „Otwarte Drzwi Stowarzyszenia”, promocja działań Stowarzyszenia i  działań związanych z profilaktyką i nauką samobadania piersi dla mieszkańców Łasku i okolic. Spotkanie z psychologiem i lekarzem.

7.LipiecPrzerwa wakacyjna.
8.SierpieńPrzerwa wakacyjna.
9.WrzesieńZebranie członków.

Działania profilaktyczne z kołami gospodyń wiejskich z terenu Powiatu Łaskiego, spotkania w wybranych szkołach ponadpodstawowych ,  w innych stowarzyszeniach działających w Łasku.

Udział w Spartakiadzie Klubów Łódzkiej Unii Wojewódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim.

10.PaździernikZebranie członków.

Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasna Górę.

„Różowy Październik”- profilaktyka i nauka samobadania piersi, spotkanie z psychologiem, lekarzami, położną i dietetykiem.

Msza święta w intencji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, za kobiety, które odeszły…

11.ListopadZebranie członków.

Odwiedzanie grobów zmarłych Amazonek na cmentarzu w Łasku i w Kolumnie.

Spotkanie z fizjoterapeutą, z psychologiem ( grupowe i indywidualne). Działania profilaktyczne raka piersi w wybranych szkołach średnich i kołach gospodyń wiejskich z Powiatu Łaskiego.

Spotkanie – Wieczór Andrzejkowy.

 

12.GrudzieńSpotkanie Wigilijne.

 

Programy realizowane w 2023 roku:

  • Spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla różnych grup społecznych Miasta i Powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez strony.
  • Cotygodniowa (każdy wtorek w godz. 16.00-17.00) rehabilitacja ruchowa finansowana przez Urząd Miejski w Łasku.
  • Dyżury w każdy piątek w godz.16.00-18.00 w Kamiennicy Plac 11 Listopada 1.
  • Psychoterapia onkologiczna z psychologiem w ciągu roku finansowana przez Urząd Miejski w Łasku.

Ponadto planujemy:

  • Udział w szkoleniach organizowanych przez Federacje Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu.
  • Udział w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej
  • Udział w konkursach ogłaszanych przez samorząd wojewódzki – Urząd Marszałkowski w Łodzi, samorząd gminny – Urząd Miejski w Łasku i inne.
  • Udział w innych działaniach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

 

Prezes Stowarzyszenia

Amazonek Łask-Kolumna

Jolanta Owczarek

Scroll to Top