Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna

Wydarzenia

ŁASKIE AMAZONKI

Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna działa od 15. lat. W latach 2004-2010 jako Klub Amazonek przy Towarzystwie Przyjaciół Emerytów i Rencistów w Łasku -Kolumnie , a od 15 stycznia 2010 r. jako pełnoprawne stowarzyszenie. Od 2015 roku Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Liczba członków jest zmienna, obecnie liczy 30 osób. Przez te 15 lat zmieniały się nasze siedziby. Aktualny adres to  Łask, ul. Łączna 1 , budynek Przedszkola Publicznego nr 4, tel. 513 279 885. Spotkać się z nami można w każdy wtorek w godz. 16.30 – 17.30 i w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30 na comiesięcznym zebraniu członków.

      Prowadzimy szeroką działalność wspierającą osoby w trakcie lub po przebytej chorobie nowotworowej piersi, a także działania związane z profilaktyką antynowotworową.

     Nasza działalność wspierająca to : systematyczna rehabilitacja ruchowa prowadzona przez fizjoterapeutkę, pomoc psychoterapeuty, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, spotkania integracyjne, coroczne spotkania wigilijne, „Imieniny amazonek” na rozpoczęcie lata , prowadzenie akcji o tematyce profilaktyki  chorób nowotworowych piersi, chorób nowotworowych w  różnych środowiskach.

     W województwie łódzkim działa 13 stowarzyszeń amazonek, zrzeszonych w Łódzkiej Unii Wojewódzkiej. Od kilku lat , każdego roku inne ze stowarzyszeń organizuje Wojewódzką Spartakiadę Amazonek – imprezę sportową z elementami zabawy. W tym roku przypadła nasza kolej i my organizujemy taką spartakiadę, a także Wojewódzkie Święto Amazonek połączone z obchodami 15-lecia naszego Stowarzyszenia Amazonek, które odbędą się w dniach 28-29 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie (spartakiada) i w Łaskim Domu Kultury (Święto Amazonek i jubileusz) .

     Do Łasku zjedzie ponad 50 amazonek, które powalczą na sportowej arenie , będą się bawić na „sabacie czarownic”, a także wymieniać informacje m.in. o rehabilitacji, działaniach stowarzyszeń, pomocy udzielanej członkom oraz osobom z zewnątrz zgłaszającym się do nas.

    Naszym gościom pokażemy piękny Łask, w tym: Sanktuarium p. w.  Niepokalanego Poczęcia NMP, Św. Michała Archanioła , Kościół Św. Ducha, Muzeum Ziemi Łaskiej, a także znane lotnisko wojskowe.

W naszej działalności kierujemy się ideą, że należy walczyć z chorobą oraz , że „RAK TO NIE WYROK”

Spotkanie z kobietami z Izraela.

Spotkania Łódzkiej Unii Wojewódzkiej z grupą kobiet z Izraela

          W dniu 27 kwietnia 2019 r. członkinie Stowarzyszenia Amazonek Łask – Kolumna uczestniczyły w spotkaniu z grupą kobiet po leczeniu raka piersi-Think Positive z Izraela ze Szpitala Św. Rodziny w Nazarecie. Spotkanie odbyło się w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi. Organizatorkami tego wydarzenia były koleżanki z Klubu Amazonek w Łodzi.

Dzięki tłumaczce poznałyśmy się bliżej i wymieniłyśmy się swoimi doświadczeniami.

Spotkanie było jakże inne…. pełne radości, otwartości i wzruszeń. Takie chwile potwierdzają, że niezależnie od wyznania, kraju, koloru skóry, czy poglądów, jesteśmy takie same. Łączy NAS wszystkie jedno – RAK PIERSI. Wystarczy odrobina empatii. Tak jak powiedział na spotkaniu zakonnik Bonifratra „ Pamiętajmy…. nadzieja przychodzi wraz  z drugim człowiekiem”.

Soliści Filharmonii Łódzkiej uświetnili nam swoim występem  dzisiejsze spotkanie .       Kobiety z Izraela podziękowały za wspaniałe przyjęcie. Żegnając się z  NAMI powiedziały, że czuły się jak w rodzinnym domu, w otoczeniu bliskich, kochających osób.

Grant na Lepszy Start

W ramach konkursu Grant na lepszy start ogłoszonego przez centrum OPUS grupa nieformalna „Amazonki to my!” razem ze Stowarzyszeniem Amazonek Łask-Kolumna użyczającym osobowości prawnej otrzymała środki finansowe w wys. 5000 zl (umowa nr 34/2017/FIO/OPUS) na realizację projektu „Jestem tym co jem!”.

Projekt będzie realizowany   dla grupy 15 osób w siedzibie Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna w Przedszkolu Nr 4 w Łasku, ul. Łączna 1.
Prowadzić go będzie dyplomowana dietetyczka z długim  stażem w tym zakresie.

Rozpoczynamy  8 lipca 2017 r., a terminy kolejnych spotkań – warsztatów ustalane będą
w trakcie trwania projektu.
Dziękujemy Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego za wsparcie i patronat.

Plan pracy

Programy realizowane w 2017 roku

 • spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane  dla różnych grup społecznych miasta i powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez obie strony,
 • cotygodniowe (każdy wtorek w godz. 16.30 – 17.30) rehabilit6acja ruchowa finansowana przez Urząd Gminy w Łasku,
 • cykl spotkań z psychoterapeutą finansowany przez Urząd Gminy w Łasku.
 • =======================================================
 • Plan pracy na 2017 rok
 • STYCZEŃ                 12.01  – zebranie czł0nków
 • LUTY                        09.02 –  zebranie członków
 • MARZEC                  23.03  – walne sprawozdawcze zebranie członków
 • KWIECIEŃ              20.04  – zebranie członków. Pokaz bielizny i kostiumów
 •                                                   kąpielowych firmy KRYSTYNA z Warszawy
 • MAJ                          11.05 –  zebranie członków
 • CZERWIEC              08.06 – zebranie członków
 •                                    17 – 18.06 – wycieczka do Opola i rejs Kanałem Gliwickim.
 •                                                          Wniosek o dofinansowanie złożony w PCPR w Łasku.
 •                                    29 – 30.06 – spartakiada amazonek woj. łódzkiego w Sieradzu.
 •                                                           Udział czterech osób ze Stowarzyszenia Amazonek
 •                                                           Łask-Kolumna.
 • LIPIEC                      PRZERWA WAKACYJNA
 • SIERPIEŃ                wycieczka integracyjna (sześć stowarzyszeń z woj. łódzkiego) do
 •                                    Tomaszowa Maz. i Rogowa. Dokładny termin zostanie ustalony po
 •                                    otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
 •                                    wniosek złożony 19.01.2017 r.
 •                                    28.08 – 1.09 – warsztaty psychoterapeutyczne dla 30 osób (Łask,
 •                                     Skierniewice, Piotrków Tryb., Tomaszów Maz.)Realizacja
 •                                     uzależniona od otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego –
 •                                     wniosek złożony 14.03.2017 r.
 • WRZESIEŃ              14.09 – zebranie członków
 • PAŹDZIERNIK       07.10 – ogólnopolska pielgrzymka amazonek na Jasną Górę.
 •                                   12.10 – zebranie członków
 • LISTOPAD              09.11 – zebranie członków
 • GRUDZIEŃ             14.12 – spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia oraz
 •                                                zaproszonych gości.

Ponadto planujemy:

– udział naszego przedstawiciela w walnym zebraniu Federacji Stowarzyszeń Amazonki

– udział w szkoleniach organizowanych przez Federację, co uzależnione jest od uzyskania    funduszy z PRFON-u przez organizatora szkoleń.

– wyjazd do jednego z łódzkich teatrów dramatycznych na wybrany spektakl.

– udzial w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej – dwa razy w roku.

– udział w konkursach ogłaszanych w bieżącym roku przez samorządy w Łodzi i Łasku-

Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy itp

 

Aktualności

W dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Kolumnie przy ul. Łącznej 1 odbędzie się coroczne walne zebranie sprawozdawcze. Obesność wszystkich członków obowiązkowa.

Plan pracy

Programy realizowane w 2017 roku

 • spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla różnych grup społecznych miasta i powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez obie strony.
 • cotygodniowa (każdy wtorek w godz. 16.30 – 17.30) rehabilitacja ruchowa finansowana przez Urząd Gminy w Łasku.
 • cykl spotkań z psychoterapeutą finansowany przez Urząd Gminy w Łasku.

Plan pracy na rok 2017

STYCZEŃ12Zebranie członków.
LUTY09Zebranie członków.
MARZEC23Walne zebranie sprawozdawcze.
KWIECIEŃ20Zebranie członków.
Pokaz bielizny i kostiumów kąpielowych
firmy KRYSTYNA  z Warszawy.
MAJ11Zebranie członków.
CZERWIEC8
17-18

29-30

Zebranie członków.
Wycieczka do Opola i rejs Kanałem Gliwickim. Wniosek o dofinansowanie złożony  w PCPR w Łasku 24.11.2016 r.
Spartakiada amazonek woj. łódzkiego w Sieradzu. Udział czterech osób z naszego Stowarzyszenia.
LIPIECPRZERWA WAKACYJNA
SIERPIEŃ?Wycieczka integracyjna (sześć stowarzyszeń z woj. łódzkiego) do Tomaszowa Maz. i Rogowa. Dokładny termin zostanie ustalony po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
– wniosek złożony 19.01.2017 r.
WRZESIEŃ14Zebranie członków.
PAŹDZIERNIK7
12
Ogólnopolska pielgrzymka amazonek na Jasną Górę.
Zebranie członków.
LISTOPAD9Zebranie członków.
GRUDZIEŃ14Spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia
oraz zaproszonych gości

Ponadto planujemy:

 • udział naszego przedstawiciela w walnym zebraniu Federacji Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu,
 • udział w szkoleniach organizowanych przez Federację, co uzależnione jest od uzyskania funduszy z PFRON-u przez organizatora szkoleń,
 • wyjazd do jednego z łódzkich teatrów dramatycznych na wybrany spektakl,
 • udział w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej – dwa razy w roku,
 • udział w konkursach ogłaszanych przez samorządy w Łodzi i Łasku – Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy itp.

 

 

Scroll to Top