Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna

Wydarzenia

Aktualności

W dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Kolumnie przy ul. Łącznej 1 odbędzie się coroczne walne zebranie sprawozdawcze. Obesność wszystkich członków obowiązkowa.

Plan pracy

Programy realizowane w 2017 roku

 • spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla różnych grup społecznych miasta i powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez obie strony.
 • cotygodniowa (każdy wtorek w godz. 16.30 – 17.30) rehabilitacja ruchowa finansowana przez Urząd Gminy w Łasku.
 • cykl spotkań z psychoterapeutą finansowany przez Urząd Gminy w Łasku.

Plan pracy na rok 2017

STYCZEŃ12Zebranie członków.
LUTY09Zebranie członków.
MARZEC23Walne zebranie sprawozdawcze.
KWIECIEŃ20Zebranie członków.
Pokaz bielizny i kostiumów kąpielowych
firmy KRYSTYNA  z Warszawy.
MAJ11Zebranie członków.
CZERWIEC8
17-18

29-30

Zebranie członków.
Wycieczka do Opola i rejs Kanałem Gliwickim. Wniosek o dofinansowanie złożony  w PCPR w Łasku 24.11.2016 r.
Spartakiada amazonek woj. łódzkiego w Sieradzu. Udział czterech osób z naszego Stowarzyszenia.
LIPIECPRZERWA WAKACYJNA
SIERPIEŃ?Wycieczka integracyjna (sześć stowarzyszeń z woj. łódzkiego) do Tomaszowa Maz. i Rogowa. Dokładny termin zostanie ustalony po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
– wniosek złożony 19.01.2017 r.
WRZESIEŃ14Zebranie członków.
PAŹDZIERNIK7
12
Ogólnopolska pielgrzymka amazonek na Jasną Górę.
Zebranie członków.
LISTOPAD9Zebranie członków.
GRUDZIEŃ14Spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia
oraz zaproszonych gości

Ponadto planujemy:

 • udział naszego przedstawiciela w walnym zebraniu Federacji Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu,
 • udział w szkoleniach organizowanych przez Federację, co uzależnione jest od uzyskania funduszy z PFRON-u przez organizatora szkoleń,
 • wyjazd do jednego z łódzkich teatrów dramatycznych na wybrany spektakl,
 • udział w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej – dwa razy w roku,
 • udział w konkursach ogłaszanych przez samorządy w Łodzi i Łasku – Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy itp.

 

 

I tak oto kończymy kolejny rok naszej działalności

W 2016 r. odbyły się wszystkie zaplanowane zebrania członków Stowarzyszenia.

W kwietniu na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd oraz nową komisję rewizyjną na kolejną 3-letnią kadencję.

W maju zorganizowaliśmy wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Warszawy, w lipcu – imprezę integracyjną „powitanie lata i imieniny amazonek”.

W październiku 30 amazonek z klubów w Łowiczu, Rawie Maz., Zduńskiej Woli i Łasku wzięło udział w 5-dniowych warsztatach psychoterapeutycznych w Księżych Młynach k/Poddębic.

Dwukrotnie (we wrześniu i listopadzie) spotkaliśmy się z koleżankami z klubów Łódzkiej Unii Wojewódzkiej.

W grudniu tradycyjnie uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem naszych członków i zaproszonych gości.

Przez cały rok (z wyłączeniem lipca i sierpnia) co tydzień gimnastykowała nas nasza Renatka. Dzięki Ci za pomoc w utrzymaniu formy!

Raz w miesiącu odbywała z nami  spotkania nasza wspaniała Iwonka, prowadząca zajęcia z zakresu psychoterapii, co niewĄtpliwie stawia nas „do pionu”. DziĘkujemy!

W Nowy 2017 Rok wkraczamy z nadzieją, że nie będie gorszy (a może lepszy?) od poprzednika.

ŻYCZYMY NASZYM PRZYJACIOŁOM POMYŚLNOŚCI, RADOŚCI I WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. BĄDŹMY RAZEM!

 

 

aktualności

10.11.2016 r. o godz. 16.30 zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia, w siedzibie w Kolumnie przy ul. Łącznej 1

15.11.2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia w Kolumnie przy ul. Łącznej 1 odbędzie się spotkanie z grupa przedstawicieli Centrum Onkologii w Tomaszowie Maz.

22.11.2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia w Kolumnie przy ul. Łącznej 1 odbędzie się pokaz bielizny i kostiumów kąpielowych dla amazonek, przygotowany przez firmę KRYSTYNA  z Warszawy

15 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Kolumnie przy ul. Łącznej 1 odbędzie się tradycyjne SPOTKANIE OPŁATKOWE dla wszystkich czlonków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości

aktualności

W dniu 3.11.2016 r.    podpisaliśmy umowę ( nr 8) z Fundacją Instytut Spraw obywatelskich (INSPRO) z siedzibą w Łodzi na realizację pakietu rozwojowego. W ramach „pakietu dla społecznych rakiet” zrealizujemy następujące działania:

 • zaprojektowanie i wyprodukowanie rollupa (banneru zwijanego)
 • zaprojektowanie i wydrukowanie składanej ulotki z informacjami m. in. o profilaktyce nowotworowej
 • zaprojektowanie i wydrukowanie zakładek do książek, informujących o działalności naszego Stowarzyszenia
 • uczestnictwo w coachingu w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz

 

 

nadzwyczajne walne zebranie członków

W dniu 15 września 2016 r. o godz. 16.30 odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków   Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna. Głównym punktem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.

Scroll to Top