Plan pracy

Programy realizowane w 2017 roku

  • spotkania na temat profilaktyki nowotworów piersi organizowane dla różnych grup społecznych miasta i powiatu Łask. Spotkania te będą odbywały się w terminach uzgodnionych przez obie strony.
  • cotygodniowa (każdy wtorek w godz. 16.30 – 17.30) rehabilitacja ruchowa finansowana przez Urząd Gminy w Łasku.
  • cykl spotkań z psychoterapeutą finansowany przez Urząd Gminy w Łasku.

Plan pracy na rok 2017

STYCZEŃ12Zebranie członków.
LUTY09Zebranie członków.
MARZEC23Walne zebranie sprawozdawcze.
KWIECIEŃ20Zebranie członków.
Pokaz bielizny i kostiumów kąpielowych
firmy KRYSTYNA  z Warszawy.
MAJ11Zebranie członków.
CZERWIEC8
17-18

29-30

Zebranie członków.
Wycieczka do Opola i rejs Kanałem Gliwickim. Wniosek o dofinansowanie złożony  w PCPR w Łasku 24.11.2016 r.
Spartakiada amazonek woj. łódzkiego w Sieradzu. Udział czterech osób z naszego Stowarzyszenia.
LIPIECPRZERWA WAKACYJNA
SIERPIEŃ?Wycieczka integracyjna (sześć stowarzyszeń z woj. łódzkiego) do Tomaszowa Maz. i Rogowa. Dokładny termin zostanie ustalony po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
– wniosek złożony 19.01.2017 r.
WRZESIEŃ14Zebranie członków.
PAŹDZIERNIK7
12
Ogólnopolska pielgrzymka amazonek na Jasną Górę.
Zebranie członków.
LISTOPAD9Zebranie członków.
GRUDZIEŃ14Spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia
oraz zaproszonych gości

Ponadto planujemy:

  • udział naszego przedstawiciela w walnym zebraniu Federacji Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu,
  • udział w szkoleniach organizowanych przez Federację, co uzależnione jest od uzyskania funduszy z PFRON-u przez organizatora szkoleń,
  • wyjazd do jednego z łódzkich teatrów dramatycznych na wybrany spektakl,
  • udział w spotkaniach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej – dwa razy w roku,
  • udział w konkursach ogłaszanych przez samorządy w Łodzi i Łasku – Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy itp.

 

 

Scroll to Top