Kategoria: Aktualności

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna na podstawie § 16 w związku z § 14 i 17 Statutu zawiadamia, że w dniu 26.06.2020 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Początek obrad – godz. 17.00 Miejsce obrad –  w terminie późniejszym informacja telefoniczna. Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego: Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Rozpatrzenie rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu Stowarzyszenia. Informacje o planowanych , […]

Spotkanie z kobietami z Izraela.

Spotkania Łódzkiej Unii Wojewódzkiej z grupą kobiet z Izraela           W dniu 27 kwietnia 2019 r. członkinie Stowarzyszenia Amazonek Łask – Kolumna uczestniczyły w spotkaniu z grupą kobiet po leczeniu raka piersi-Think Positive z Izraela ze Szpitala Św. Rodziny w Nazarecie. Spotkanie odbyło się w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi. Organizatorkami tego wydarzenia były koleżanki z Klubu Amazonek w Łodzi. Dzięki tłumaczce poznałyśmy się bliżej i wymieniłyśmy się swoimi doświadczeniami. Spotkanie było jakże inne…. pełne radości, otwartości i wzruszeń. Takie chwile potwierdzają, że niezależnie od wyznania, kraju, koloru skóry, czy poglądów, jesteśmy takie same. Łączy NAS wszystkie jedno – […]

Grant na Lepszy Start

W ramach konkursu Grant na lepszy start ogłoszonego przez centrum OPUS grupa nieformalna „Amazonki to my!” razem ze Stowarzyszeniem Amazonek Łask-Kolumna użyczającym osobowości prawnej otrzymała środki finansowe w wys. 5000 zl (umowa nr 34/2017/FIO/OPUS) na realizację projektu „Jestem tym co jem!”. Projekt będzie realizowany   dla grupy 15 osób w siedzibie Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna w Przedszkolu Nr 4 w Łasku, ul. Łączna 1. Prowadzić go będzie dyplomowana dietetyczka z długim  stażem w tym zakresie. Rozpoczynamy  8 lipca 2017 r., a terminy kolejnych spotkań – warsztatów ustalane będą w trakcie trwania projektu. Dziękujemy Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego za wsparcie i patronat.

Trwa przerwa wakacyjna – zarząd pracuje

Otrzymaliśmy fundusze (14 948,99 zł, umowa Nr 176/OK/2016) z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na sfinansowanie 5-dniowych warsztatów psychoterapeutycznych(połączonych z rehabilitacją ruchową)  dla 30 osób. Wezmą w nich udział amazonki z Łasku, Łowicza, Rawy Mazowieckiej i Zduńskiej Woli.   Warsztaty odbędą się w październiku 2016 r. w Ośrodku Vantur w Księżych Młynach k/Poddębic.

Aktualności

Dnia 14 kwietnia 2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obecność wszystkich członków obowiazkowa. Zarząd Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna

Scroll to Top